liedjesvansplietje.punt.nl
 
Maar kipje maar kipje, wat heb jij gedaan,
Je bent naar de stal van het sikje gegaan
 Ik vond daar een eitje
 Hoe of ik het weet?
 Ik hoorde je kakelen en keek door een spleet
 Als moeder het hoorde,
Ja, kijk me eens aan,
 Dan mocht je voor 't eerst niet meer wand'len gaan
 
 
Met dank aan Anne
Lees meer...   (18 reacties)
 
 

Kleine Dik die leuke peuter

Blijft geen ogenblikje staan

Want zijn moesje heeft die kleuter

Wollen kousjes aan gedaan

Maar die Dik roept aldoor oh

Moesje oh het kriebelt zo

Heus ik kan niet blijven staan

Met die kriebelkousen aan

Met die nare kriebelkousen aan

 

 

Als je stil ben zegt zij moesje

Heus dan wen je er wel aan

Speel nu even zoet met poesje

't Zal vanzelf wel over gaan

Maar die Dik roept aldoor oh

Moesje oh het kriebelt zo

Heus ik kan niet blijven staan

Met die kriebelkousen aan

Met die nare kriebelkousen aan

 
 
Lees meer...   (4 reacties)
 
In 't groene dal, in 't stille dal
Waar kleine bloempjes bloeien
Daar ruist een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien
Ook 't kleinste!

En boven op der heuvelen spits
Waar forse bomen groeien
Daar zweept de stormvlaag fel en bits
Daar treft de rose bliksemflits
En splijt, bij 't daav'rend onweer loeien
De grootste!

Omhoog, omlaag op berg en dal
'k ben in de hand des Heeren
Toch kies ik als ik kiezen zal
Mijn stille plek, mijn waterval,
Toch blijf ik steeds naar mijn begeren,
De kleinste!
Toen wij in 1941 naar Amsterdam verhuisden gebruikte men dit liedje om touwtje te springen. Vreemd he.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...   (10 reacties)
 

Als de winter vlucht voor de lentelucht
En de zon het nieuwe leven wekt
Als een bloesemkroon met haar teder schoon
In de hof die naakte twijgen dekt
Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijdt
Wees gegroet, volschone lentetijd

Ja ons harte gloeit, nu 't viooltje bloeit
Nu ons 't madeliefje tegenlacht
En met blijde klank brengen we onze dank 
 
Voor der zonneglans der bloemenpracht
Zo weerklinkt ons vrolijk lied dan wijd en zijd
'k heb u lief o schone lentetijd
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
De uil zat in de olmen
Bij 't vallen van de nacht
En achter gindse heuvel
De koekoek antwoordt zacht
Koekoek Koekoek koekoekoekoekoekoek
Lees meer...   (2 reacties)
 
Een lieve kleine kleuter
Zat midden in het gras
Te happen van zijn boterham
Of dat ook lekker was
 
Daar kwam een heel klein kuiken
Dat wipte op zijn schoen
En pakte gauw een stukje weg
Wat deed klein Dikkie toen
 
Zijn kleine blauwe oogjes
Die werden wijd van schrik
Hij gooide gauw zijn boot'ram weg
Die kleine domme Dik
 
Lees meer...   (4 reacties)
 
Jongens, kom ze zijn aan 't heien
Hier wordt weer een huis gebouwd.
Wat een heiblok, wat een palen
De machien heeft 't vast benauwd.
Hoort hem puffen sissen, sissen blazen
Wat een leven, wat een geweld
En de paal die zakt maar
dieper dieper dieper dieper
Lees meer...   (1 reactie)

Koeltjes suiz'len
doen rits'len het lover
brengen de geuren
der bloemen ons over 
 
Winden lenen hun diensten aan mensen
Drijven de zeemannaar 't land zijner wensen
Voeren de schepen
Vlug voor zich henen
Draaien voortdurend de molenstenen.
 
Maar plots'ling breekt de stormwind los
En vliegt vernielende door het bos
Hij rukt aan de takken van krachtige eiken
Verlnielt grote schepen
en beukt hoge dijken
En altijd klinkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn toom'loze vaart
En altijd klinkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn toom'loze vaart.
 
 
 
Hela gij bloempjes, slaapt gij nu nog?
Springt uit uw knoppen, haast u dan toch.
‘t Zonnetje schijnt u al vlak in ‘t gezicht
Bloempjes ontwaak toch het is al zo licht.
Bloempjes ontwaak toch het is al zo licht.

Hela gij vogels, droom niet te lang.
Hoog van de takken klinkt uw gezang.
Mei is gekomen en heeft op het veld,
Duizenden bloemen tentoon gesteld.
Duizenden bloemen tentoon gesteld.

Hela gij kindje vlug op de been.
‘t Zonnetje schijnt al door ‘t vensterke heen.
Vogels en bloemen het wachten haast moe,
Roepen het vrolijk goe’morgen u toe.
Roepenu vrolijk goe'morgen u toe.
 
 

Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
een wiegje met bloemengordijntjes
dat hebben twee vogeltjes samen gebouwd
en zie eens hoe keurig en fijntjes
als 't windeke speelt
de looverkes streelt
dan schommelt het tedere wiegelijn mee,
als 'n scheepje op dijnende zee 

In 't schommelend wiegje is 't wonder geschied
uit d' eitjes zijn jongen geboren
nu zingt in verrukking het gaaike z'n lied
een liedeke zoet om te horen
hoe 't jubelt door 't hout
hoe 't schatert door 't woud
en moedertje dekt ze van het luist'ren niet moe
met koest'rende vleugeltjes toe 

 
Lees meer...   (5 reacties)
Zitten m'n Japie,
Zitten m'n Japie
Zitten m'n Japie
Zit,
En waarom moet ik zitten gaan
Ik heb van mijn leven geen kwaad gedaan
Zitten m'n Japie
Zitten m'n Japie
Zitten m'n Japie
Zit
 
-0-0-0-0-0-0-
 
Vinger in de hoed
Wie er mee doet
Vanavond,
 met een lichtje aan de deur
Wie valt doet niet meer mee
Krijgt ook geen kopje thee
Hoezee.
 
 
 
 
 
 
Ik zou zo graag een ketting rijgen
Maar ik kon de draad niet krijgen
Ha ha Victoria
Ha ha Vicoria
 
Nu is de ketting weer gebroken
'k Heb hem in mijn zak gestoken
Ha ha Victoria
Ha ha Victoria
 
 
                                                 
 
 
 
Groen is gras
Groen is gras
Onder mijne voeten
'k Ben verloren
Mijn beste vriend
'k Zal 'm zoeken moeten
Hela, plaats gemaakt
Voor de jongedame
En de koekoek op 't dak
Zingt een lied op zijn gemak
O, mijn lieve Augustijn
Deze dame moet hem zijn
 
-x-x-x-x-
 
'k Moet dwalen
'k Moet dwalen
Langs bergen en door dalen
Daar komt een kleine springer in 't veld
Hij zwaaide met zijn hoed
Hij stampte met zijn voet
Kom laten wij nu dansen gaan
Dansen gaan
En de and'ren moeten blijven staan.
                                                                                    
 
Herder laat je schaapjes gaan
Ik durf niet
Waarom niet
Om de boze weerwolf niet
De boze weerwolf zit gevangen
Tussen twee ijzeren tangen
Ziet geen zon en ziet geen maan
Herder laat je schaapjes gaan
 
-0-0-0-0-0-
 
 
 
 
 
 
Ik heb een mooie bloemenmand
Aan wie zal ik hem geven?
Die het dichtste bij mij staat
Zal ik die bloemen geven!
Dag, schone vrouw
Mag ik de hand van jou
Die bloemen zijn voor jou.
Dag mevrouw!
Lees meer...   (15 reacties)
 
Op de grote, stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond
Wijl de witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalend ginds en her
Denkt de herder: Och, hoe ver
Hoe ver is mijn heide!
Hoe ver is mijn heide, mijn heide!

Op de grote, stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heinde en veer
En, tevree met karig loon
Roept de herder: O, hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide!
Hoe schoon is mijn heide, mijn heide!

Op de grote, stille heide
Rust het al bij maneschijn
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingesluimerd zijn
En, terugziend op zijn pad
Juicht de herder: Welk een schat!
Hoe rijk is mijn heide!
Hoe rijk is mijn heide, mijn heide
!

Lees meer...   (6 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl